Cistella

Cap producte

0,00 € Transport
0,00 € Total

Ho compro

Avís legal

Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat, regulen el lloc web vidirecte.cat  i la compra a través del mateix, la titularitat del qual correspon a Online Dreams SL.

Online Dreams SL és una societat de responsabilitat limitada amb domicili al carrer de Baix, número 13, 2º 3ª de Falset (43730), inscrita el 27 de juliol de 2012 al Registre Mercantil de Tarragona, al volum 2699, full 55, inscripció 1ª i amb CIF B55578579 i adreça de correu electrònic info@vidirecte.cat.

Aquestes condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris d'Online Dreams SL, en relació amb els productes i serveis que s'ofereixen a través del lloc web vidirecte.cat.

 

1.- Obligacions de l'usuari

L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar vidirecte.cat, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de vidirecte.cat de conformitat amb la llei i allò establert en aquestes Condicions Generals, i haurà d'abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el normal funcionament de vidirecte.cat per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets d'Online Dreams SL, els elaboradors que participen de vidirecte.cat, la resta d'usuaris o qualsevol tercer.


2.- Productes i serveis

Online Dreams SL garanteix una disponibilitat mínima de tots els productes oferts a vidirecte.cat.

Online Dreams SL garanteix que els preus dels productes oferts a vidirecte.cat han estat fixats directament pel seu elaborador.

Online Dreams SL es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s'ofereixen als usuaris a través de vidirecte.cat. En particular, Online Dreams SL podrà en qualsevol moment addicionar nous productes i deixar de facilitar l'accés o ús, sense previ avís, de qualsevol dels diferents productes que s'ofereixen a vidirecte.cat.

Els productes inclosos a vidirecte.cat corresponen de la forma més fidel possible que permet la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts.

Online Dreams SL no es fa responsable de la informació o opinions que es publiquin en les descripcions dels elaboradors, en les fitxes de producte o en l’apartat de comentaris de cadascuna d’aquestes fitxes del lloc web vidirecte.cat.

Online Dreams SL es reserva el dret de suprimir de vidirecte.cat qualsevol comentari o opinió dels usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de la persona.


3.- Procediment i forma de pagament dels productes

Per a formalitzar una compra cal assolir la comanda mínima de 30 euros pels particulars i 80 euros pels minoristes. A l’hora d’adquirir cerveses, cal tenir en compte que aquestes només seran subministrades en múltiples de 24 unitats en el cas d’optar per una combinació variada de referències (opció disponible només per a consumidors particulars).

Després d’haver confirmat el pagament de la comanda, Online Dreams SL enviarà en breu un correu electrònic a l'usuari confirmant-li la compra.

El pagament dels productes oferts a vidirecte.cat s’efectua mitjançant targeta bancària.

Online Dreams SL enviarà la factura per correu electrònic en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la confirmació del pagament de la comanda.


4.- Política de devolucions

4.1. Devolucions en exercici del dret a desistir la compra.

Tots els productes comprats a vidirecte.catpodran ser retornats i reemborsats, sempre que l’usuari comuniqui la intenció de retornar el/s producte/s en un termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de la data d’entrega. Online Dreams SL només acceptarà devolucions que compleixin les següents condicions:
  • -      El producte ha d’estar en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.
  • -      L’enviament cal fer-se amb la mateixa caixa de cartró en què es va rebre la comanda. En el supòsit que no pugui fer-se amb la caixa protectora original, l’usuari haurà de retornar-ho en una caixa que garanteixi la protecció del contingut a fi que aquest arribi a Online Dreams SL en bones condicions.
  • -      Cal incloure una còpia de la factura dins del paquet, indicant els productes retornats i el motiu de la devolució.


Després de revisar l’estat dels articles retornats, Online Dreams SL comunicarà a l’usuari si té dret a la devolució de la quantitat abonada pels articles adquirits. En cas d’exercici del dret a desistir, només s’exigirà a l’usuari que es faci càrrec dels costos de devolució del bé.

La devolució de l’import s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la data que l’usuari va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que l’usuari va escollir al moment de realitzar la comanda.

4.2. Devolucions de productes defectuosos.

En cas que l’usuari consideri un producte defectuós al moment del lliurament, haurà de notificar-ho a Online Dreams SL a través de l'adreça de correu electrònic info@vidirecte.cat. Online Dreams SL derivarà a l’elaborador corresponent qualsevol reclamació per un producte defectuós, i serà aquest qui doni una resposta a l’usuari.

Així mateix, Online Dreams SL garanteix a l’usuari la reparació del producte, la seva substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte de compravenda, gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. Online Dreams SL respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini màxim de 2 anys des del lliurament del producte. L’usuari, per part seva, haurà d’informar a Online Dreams SL de la falta de conformitat en un termini inferior als 2 mesos des que va tenir-ne coneixement. En cas de no poder-se substituir el/s producte/s, es reemborsarà íntegrament la quantitat pagada per aquell/s producte/s.


5.- Servei d’atenció al client

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’usuari pot enviar un correu electrònic a info@vidirecte.cat o trucar al telèfon d’assistència 717 192 044 de dilluns a divendres de 8:00 a 19:00.


6.- Servei d’entrega a domicili

El cost de l’enviament a domicili de la comanda és sempre gratuït per a l’usuari.

L’àmbit geogràfic de les vendes a través de vidirecte.cat és exclusivament el territori de Catalunya. Els productes comprats a través de vidirecte.cat s’enviaran a l'adreça de lliurament o bé al punt de recollida Nacexshop que l’usuari indiqui amb la màxima brevetat possible, en un termini mitjà de 48-72 hores.


7.- Propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements de vidirecte.cat i de cadascun dels productes, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes informàtics utilitzats en relació a aquests estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial d’Online Dreams SL o de tercers.


8.- Protecció de dades

En compliment de la Llei 15/99 LOPD, les dades personals de l’usuari seran incloses i conservades en un fitxer propietat d'Online Dreams SL. El tractament d’aquestes dades es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, a l’atenció personalitzada i a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a Online Dreams SL. Així mateix, aquestes dades estaran a disposició de les empreses involucrades en l'operativa del portal vidirecte.cat.

Online Dreams SL tractarà les dades amb màxima confidencialitat, sense efectuar cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent. Online Dreams SL podrà efectuar enviaments, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals. Alhora, l'usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades adreçant-se a Online Dreams SL, a través de l'adreça de correu electrònic info@vidirecte.cat.

Online Dreams SL aprovisionarà l’usuari que es registri a vidirecte.cat de contrasenyes personals. L’usuari ha de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes, i assumeix, per tant, els danys o conseqüències que es derivin de la revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al portal vidirecte.cat podrà ser modificada per l’usuari en qualsevol moment. L’usuari haurà de notificar immediatament a Online Dreams SL, a través de l'adreça de correu electrònic info@vidirecte.cat o bé trucant al 717 192 044, qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya.


9.- Cookies

Online Dreams SL utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús a vidirecte.cat. Les cookies són arxius instal·lats al disc dur de l’ordinador o bé a la memòria del navegador.

Si l’usuari no desitja que s’instal·li al seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l’usuari pot destruir les cookies lliurement. En cas que l’usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, pot perdre l’accés a alguns dels serveis oferts per vidirecte.cat.


10.- Fur

L’usuari i Online Dreams SL se sotmeten per a la resolució de conflictes, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari o dels d’Online Dreams SL en cas que aquest sigui un minorista.

 

Subscripció Vidirecte.cat